RODO

Ochrona danych osobowych w Terravita Sp. z o.o.

Informujemy, iż od 25 maja 2018 r. stosowane jest ogólne rozporządzenie w sprawie danych osobowych (zwane dalej „RODO”).

W ramach dopasowania naszych działań do wymogów RODO a także w celu zapewnienia informacji o tym jak przetwarzamy dane osobowe, zgodnie z art. 13 ust 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”), informujemy, iż

Administratorem Danych Osobowych jest Terravita Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Szarych Szeregów 48, 60-462 Poznań.

Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: iod@terravita.pl

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzamy Państwa dane w następujących celach:

 1. nawiązania lub zachowania relacji biznesowych pomiędzy Państwem a Spółką (m.in. ofertowanie, wykonanie zawartych umów, rozpatrywanie reklamacji, dokonanie rozliczeń finansowych)
 2. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Spółki (jeśli wyrazili Państwo na to zgodę)
 3. przesyłania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, (jeśli wyrazili Państwo na to zgodę)
 4. przechowywania danych dla zapewnienia rozliczalności (w tym wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa),
 5. ustalenia, ochrony i dochodzenia ewentualnych roszczeń,
 6. przechowywania danych dla celów archiwalnych.

Podstawy prawne przetwarzania:

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 (a), art. 6 ust. 1 (b), art. 6 ust. 1 (c) lub art. 6 ust. 1 (f) ogólnego rozporządzenia 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie przetwarzania danych osobowych („RODO”).

Prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Spółkę jest nawiązanie lub zachowanie relacji biznesowych oraz marketing bezpośredni produktów i usług Spółki.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie, możecie ją Państwo wycofać w każdym czasie pisząc na adres siedziby Spółki lub mail (iod@terravita.pl)

Informacja o odbiorcach Twoich danych osobowych:

Jeśli będzie to konieczne, będziemy przekazywać Państwa dane osobowe w celu wykonywania naszych usług. Będziemy przekazywać dane takim kategoriom podmiotów jak:

 1. osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,
 2. podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, np. firmom zajmującym się obsługą naszych systemów teleinformatycznych lub udostępniającym nam narzędzia teleinformatyczne, firmom świadczącym na naszą rzecz usługi takie jak m.in.: kurierski, bankowe, prawne, ubezpieczeń, a także firmom pośredniczącym w realizacji złożonego przez Państwa zamówienia (hurtowniom).
 3. podmiotom publicznym, jeżeli będzie to wynikało z obowiązku nałożonego przez przepisy prawa.

Skąd pozyskaliśmy Państwa dane?

Dane osobowe, które przetwarzamy, pozyskaliśmy bezpośrednio od Państwa lub podmiotu, który Państwo reprezentujecie.

Przekazywanie danych za granicę

W przypadku kiedy będzie to konieczne Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli do „państw trzecich”. W takich przypadku gwarantujemy Państwu bezpieczeństwo danych poprzez zawarcie stosownych umów z podmiotami ze wskazanych krajów, zawierających klauzule gwarancji bezpieczeństwa danych osobowych.

Okres przechowywania danych osobowych:

Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane do momentu wycofania przez Państwa zgody (w przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest  zgoda), wniesienia przez Państwa ewentualnego sprzeciwu (w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes) lub do czasu wykonania umowy (w przypadku kiedy podstawą przetwarzania jest zawarta umowa), a po jego ustaniu  przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych o w stosunku do niego a także przez okres przewidziany przepisami prawa podatkowego.

Państwa  prawa:

 1. prawo żądania dostępu do Państwa danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również przenoszenia Państwa danych osobowych,
 2. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (od 25 maja 2018 r. Prezesa Urzędu Ochrony Danych), gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO,
 3. tam, gdzie wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w każdej chwili prawo do jej cofnięcia
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na naszym prawnie uzasadnionym interesie.

Dobrowolność podania danych osobowych:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi nam świadczenie usług na Państwa rzecz, w tym realizację zawartej umowy i przeprowadzenie procesu płatności oraz wysyłki.

Zautomatyzowane przetwarzanie

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

Inspektor Ochrony Danych: 
Monika Zygmunt-Jakuć
iod@terravita.pl 

 

_____________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

______________________________________________________________

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4.5.2016r.), dalej RODO, informuję, że:

 

 1. Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do TERRAVITA Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Szarych Szeregów 48, zgadzasz się na przetwarzanie przez Pracodawcę Twoich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.
 2. Jeżeli chcesz, abyśmy zachowali Twoje CV w naszej bazie, umieść dodatkowo w CV następującą zgodę: „Zgadzam się na przetwarzanie przez Spółkę TERRAVITA Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w moim zgłoszeniu rekrutacyjnym dla celów przyszłych rekrutacji”. W każdym czasie możesz cofnąć zgodę, kontaktując się z nami pod adresem: iod@terravita.pl.
 3. Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe (np. wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji.
 4. Możemy przetwarzać Twoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
 5. Masz prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie wyraziłeś zgodę) do innego administratora danych. Masz także prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy, a gdy wyraziłaś/eś zgodę na udział w przyszłych rekrutacjach przez okres 1 roku. Twoje dane osobowe możemy przekazać dostawcom usługi publikacji ogłoszeń o pracę, dostawcom systemów do zarządzania rekrutacjami, dostawcom usług IT takich jak hosting oraz dostawcom systemów informatycznych.